Få flere tilbud fra specialiserede advokater

Her er der mulighed for at blive kontaktet af op til flere advokater som kan hjælpe med at løse din opgave.

Tilmeldte advokater er højt specialiserede og udvalgt efter kriterier, der skal være med til at sikre en høj kvalitetsydelse.

Dette sikrer en effektiv sagsbehandling og dygtige advokater bruger mindre tid på sagen

Se mere under: Om Find Advokat.

money_off Det er GRATIS at bruge FindAdvokat.com
assignment Der er ingen forpligtigelser ved at få
tilbud
done_all Beskriv sagen så konkret som muligt; hvem, hvad, hvornår, hvordan og hvor meget
account_balance Bliv kontaktet af op til flere advokater - vælg den bedst egnede
person_outline
Privat
business
Erhverv

Vælg kategori

En familie/arverets advokats typiske bistand består i at udarbejde testamenter, ægtepagter, yde bistand ved skilsmisse, herunder bodeling, hvem der har forældremyndighed, rådgivning ved tvister om samvær, børnebidrag mv. samt bistand ved dødsfald, bobehandling og udlodning af arv.
Har du brug for rådgivning vedr. din retsstilling som udlænding i Danmark? Det kan være du har spørgsmål om pligter ved ophold i Danmark, asyl, familiesammenføring, visum, arbejdsforhold, boligforhold, dansk indfødsret m.v. Udlændinges retsstilling i Danmark er et stort og meget ofte uigennemskueligt område, hvor det betaler sig at have en dygtig advokat til at rådføre sig med.
Når du skal have bygget nyt eller bygget om/til, er det vigtigt, at du bliver bekendt med de mange regler, der gælder på området, og hvilke pligter og rettigheder du som bygherre har. Opdager du mangler ved din ejendom eller er det arbejde du har fået lavet udført forkert, så kan en advokat med speciale inden for fast ejendom hjælpe dig. Hegnssager, hævdsager og nabostridigheder er ligeledes sager, som en advokat med speciale i fast ejendom kan hjælpe med.
Når du skal købe hus, lejlighed, andel eller projektkøb, så er det vigtigt at have en god boligadvokat til at hjælpe dig med at få undersøgt, om de oplysninger, som du får fra mægleren/sælger er mangelfulde og om der er er forhold, der skal undersøges nærmere således, at du er sikret bedst muligt.
En lejeretsadvokat kan bistå i de tilfælde, hvor der opstår uenighed mellem lejer og udlejer om husleje, mangler ved lejemålet mv. Det kan ofte betale sig og medføre et godt lejeforløb, at få en lejeretsadvokat til at gennemgå lejeaftalen inden underskrift, så du som lejer ved, hvad du går ind til.
Når du køber en andelsbolig, så skal du som det første være opmærksom på, at du ikke køber en fast ejendom, men derimod bliver meldt ind i en forening. Købesummen er ikke betaling for selve den bolig, som du flytter ind i, men derimod betaling for et medlemskab til foreningen, til hvilket medlemsskabsnr. der er knyttet en eksklusiv brugsret til lige netop den bolig, som du flytter ind i. Lyder det forvirrende? Det er det, og andelsboligretten er et meget kringlet juridisk område, hvor en lang række forskellige regelsæt spiller ind afhængig af hvilken situation du står i. Er der en skade i din bolig? Hvem hæfter? Er det foreningen eller overboen eller dig selv? Må du leje ud? Hvilken rettigheder har du som beboer/medlem i foreningen, og hvilke regler styrer din retsstilling. Hvis I er en forening, der gerne vil vide, hvor I står i forhold til arbejdsgange, renovering, tilskud, vedtægter og opretholdelse af disse, så er der tillige mange spørgsmål her, som kræver en sikker hånd for at komme sikkert i mål. Spørgsmålene og usikkerhederne er mange. De advokater, der byder ind sagen gennem findadvokat.com har udover den fornødne juridiske viden og erfaring omkring de mange forskellige retsområder, som andelsboligretten dækker, meget ofte også et stort indblik i den daglige gang i andelsforeninger, og de har tillige ofte et stort tværfagligt netværk bag sig, som de kan trække på til brug for løsning af den enkelte sag, hvor dette måtte vise sig at være nødvendigt, eks.vis valuarer, byggerådgivere, bankfolk og lignende.
En advokat med speciale i ansættelsesret vil kunne bistå i forbindelse med gennemgang af din ansættelseskontrakt, rådgivning om rettigheder, tvister med din arbejdsgiver, uberettiget opsigelse, bortvisning mv.
En advokat med speciale i strafferet kan bistå dig når du blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller anden lovgivning underlagt offentlig strafsanktion. Advokaten bistår typisk i forbindelse med afhøring, varetægtsfængsling, retsmøder samt rådgivning om, hvordan du er stillet bedst muligt.
Fandt du ikke den advokat, som du ledte efter i de andre områder, så skriv her.
En advokat med speciale i personskader bistår dig i forbindelse med, at du er kommet til skade, og skal have opgjort dit krav rigtigt – både over for skadevolder, arbejdsgiver og forsikringsselskabet. Ligeledes vil advokaten kunne bistå i de tilfælde, hvor der opstår uenighed mellem dig og skadevolder/forsikringsselskabet.
Har du brug for at sparre med en om din virksomhed, herunder kontrakter, positionering over for kunder, samarbejdspartnere, forretningsplaner mv. Har du brug for en advokat, som du kan kontakte, når du har et hurtigt spørgsmål.
Forsikrings- og erstatningsret drejer sig om det samme, nemlig kompensation i forhold til en (uhensigtsmæssig) begivenhed. Forsikringsretten drejer sig om, at man på forhånd forsøger at reducere risikoen forbundet med en begivenhed. Erstatningsretten drejer sig om, hvordan man – efter at begivenheden er indtrådt – forsøger at reducere det tab, den indtrådte begivenhed forårsagede således, at man forsøger at blive stillet som om skaden ikke var indtrådt. De to områder hænger tit sammen; en erstatning kan f. eks udbetales på grund af en forsikring. Andre gange har de ikke noget med hinanden at gøre. For begge forhold gælder forskellige regler, der fx fastlægger vilkårene og kraven for at kunne drive forsikringsvirksomhed, eller nærmere bestemmer, hvordan erstatning ved personskade skal beregnes. Reglerne og mulighederne for forsikring er i dag komplicerede, og forsikringspolicer er meget omfattende og svære at gennemskue. En advokat vil kunne give dig en forståelse for, hvad du skal være opmærksom på. En advokat vil også kunne medvirke til at sørge for, at du får præcis den forsikring, som du har brug for, og på de mest gunstige vilkår for dig. Det samme gælder i forhold til erstatning, hvor en advokat vil kunne hjælpe dig med at få erstattet de tab, som en given begivenhed må have påført dig.
En advokat med speciale i ansættelsesret vil kunne bistå i forbindelse med gennemgang og evt. opdatering af dine ansættelseskontrakter, rådgivning om medarbejderes rettigheder, barselsregler, overenskomster, tvister med dine ansatte, regler for opsigelse, bortvisning mv.
En hest kan være en dyr anskaffelse. Ikke kun i indkøb, men også i efterfølgende udgifter til læge, udstyr mv. Når man køber en hest så skal man huske på, at der som udgangspunkt er tale om et løsørekøb. Men da det jo er et levende dyr, så er der en lang række andre forhold, som man som både køber og sælger skal have styr på i forhold til, når man køber en almindelig ”død” løsøregenstand; har den fået de rigtige vacciner; er den handelsundersøgt, hvordan ser dens dyrlægejournal ud? Hvilken forsikring skal man have? Skal jeg låne en først og se, om den passer til mig. Spørgsmålene og usikkerhederne er mange. De advokater, der byder ind på din sag gennem findadvokat.com har udover den fornødne juridiske viden og erfaring, meget ofte også et stort indblik i den hestefaglige del af sagen, og et stort fagligt netværk af f.eks. dyrlæger, beridere og andre relevante faggrupper.
Som entreprenør eller bygherre er det vigtigt at være bekendt med de mange forskellige regler, der gælder på området, og hvilke pligter og rettigheder du har og hvornår du skal reagere. Ofte vil det give et bedre forløb og kunne spare dig en del problemer og penge, at få en advokat til at gennemgå din kontrakt og evt. fremkomme med bemærkninger til denne inden du underskriver eller sender den afsted til den anden part.
En lejeretsadvokat kan bistå i de tilfælde, hvor der opstår uenighed mellem udlejer og lejer om husleje, mangler ved lejemålet mv. Endvidere bistås der ofte med at vurderer, hvilke regler, der gælder for det enkelte lejemål, og hvad det har af betydning for varslinger af huslejestigninger, forbedringsforhøjelser mv. Boliglejeretsadvokater bistår ofte med due dilligence i forbindelse med køb og salg af udlejningsejendommen.
Er din leje for høj eller for lav? Skal du købe en udlejningsejendom? Skal du varsle lejeforhøjelse eller smide en lejer ud? Skal du have en ny lejer eller skal lejemålet afstås? Disse er blot nogle af de situationer, hvor det med fordel kan betale sig at bruge en advokat med speciale inden for erhvervslejeret.
Lorem ipsum dolor sit amet, ut has elit dicat saperet, id errem mandamus delicatissimi nec. At vix cibo antiopam, has no sanctus maiorum sententiae. Accusam mediocrem pertinacia mel cu, inani vivendum volutpat vim in, qui vituperata honestatis ut.
En advokat med speciale i selskabsret kan hjælpe med at vejlede dig om, hvilke muligheder de forskellige selskabstyper har samt ændre disse samt bistå i forbindelse med køb, salg og omdannelse af virksomheden. Endvidere vil de typiske opgaver bestå i at udvide/indskrænke ejerkredsen, lave aktionær/anpartshaveroverenskomster til brug for ejere, kapitalforhøjelser mv.

Har du et brand, varemærke eller en opfindelse, som du skal have beskyttet eller patenteret? Har du set, at der er lavet efterligninger af dit produkt? Disse er blot nogle af de mange situationer, hvor du har behov for at få rådgivning om de komplicerede regler inden for immaterialret og konkurrenceret.

Immaterialret er en del af retssystemet, der beskytter intellektuelle frembringelser, fx kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning, designs og forretningskendetegn. Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt. Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes. Disse love benævnes ofte eneretslovene, og har visse strukturelle fællestræk. Det er navnlig ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven. Der findes desuden en vis beskyttelse i markedsføringsloven. Typiske sager inden for immaterialret omfatter:

  • Ophavsretlige sager, fx krænkelse af ophavsret til musik, film, litteratur, software, billeder eller andre kunstneriske værker.
  • Patentsager, fx krænkelse af patenter til opfindelser, som fx nye produkter processer eller fremgangsmåder.
  • Brugsmodelsager, fx krænkelse af brugsmodeller til tekniske frembringelser, som fx nye produkter eller processer.
  • Designsager, fx krænkelse af designs til industrielle produkters udseende.
  • Varemærkesager, fx krænkelse af varemærker, som fx virksomheders navne, logoer eller sloganer.

Andre typiske immaterialretlige sager omfatter:

  • Krænkelse af forretningshemmeligheder, fx oplysninger om virksomheders produkter, produktionsmetoder eller forretningsstrategier.
  • Krænkelse af markedsføringsregler, fx brug af andres varemærker eller ophavsretlige værker uden tilladelse.
  • Krænkelse af persondataret, fx behandling af persondata uden tilladelse.

Immaterialret er et komplekst område med mange forskellige aspekter. Det er vigtigt at have en advokat med speciale i immaterialret, hvis man er involveret i en sag inden for dette område.

It- og teknologiret vedrører de juridiske problemstillinger, der vedrører informationsteknologi. Særligt immaterielle problemstillinger vedrørende fx ejerskab til software, aftaler mellem leverandører og kunder samt forbrugerretlige spørgsmål mv. opstår ofte inden for dette område.
Betaler dine debitorer ikke dine regninger? Så har du brug for en inkassoadvokat. Til forskel for et inkassofirma, kan din inkassoadvokat tillige videreføre sagen i civilretten, hvis der fremkommer indsigelser fra debitor, som fogedretten ikke kan tage stilling til.
En advokat med speciale i konkurs, rekonstruktion og insolvens kan hjælpe både når det er gået galt, men endnu vigtigere: Advokaten kan hjælpe i forløbet op til en evt. konkurs eller rekonstruktion, så virksomheden endda måske helt kan reddes eller at virksomheden bliver klargjort på en fornuftig måde til konkurs/rekonstruktion så ejeren og de ansatte kan komme videre på en ordentlig måde.
En advokat med speciale i skatteret er højt specialiseret og kan hjælpe dig med at komme sikkert igennem de til tider meget komplicerede skatteregler.
Fandt du ikke den advokat du søgte i de andre områder så vælg denne.

Hvis du bor i en Andelsboligforening eller Ejerforening, er det vigtigt at der er styr på den daglige drift, lån, forsikringer, byggeprojekter, ind og udflytning, generalforsamlinger mm. Det er også vigtigt at foreningen har adgang til specialiseret og kompetent rådgivning både for foreningen og bestyrelsen, når der opstår spørgsmål eller tvister i det daglige arbejde.

Ejendomsadministration kan udføres på flere niveauer, alt afhængigt af størrelsen på foreningen, ønskerne til administrator og graden af administrators involvering i den daglige drift.

Advokater med speciale i ejendomsadministration kan hjælpe jer med korrekt og professionel administration af jeres andels eller ejerforening.

Forespørgsel -
person_outline
mail_outline
phone
place
content_paste
info Henvendelse modtaget

Du vil blive kontaktet ved først kommende lejlighed.

warning Indtastnig er mangelfuld

Tilret foreslåede ændringer og send igen

errorDer opstod en fejl

Prøv igen senere, vi har modtaget fejlen og kigger på det snarest.

Ved at klikke på 'få tilbud', accepterer du vores vilkår.
Forsikring?

Naturligvis

Sager via findadvokat er forsikret op til 6 mio. kr.

Svartid

Inden for 48 timer!

Vi bestræber os på at svare inden for 48 timer også selvom svaret er at sagen ikke kan betale sig for dig.

Pris?

Det er GRATIS at bruge findadvokat.

De tilknyttede advokater har en pris afhængig af tidsforbrug og ansvar i sagen men deres erfaring gør at de sparer dig tid og giver færre problemer på sigt.

Tidsforbrug?

Ingen unødvendige lag

Alle advokater er en del af at mindre eller mellemstort kontor så der undgåes omkostninger til administration, HR afdeling m.m.

Erfaring?

Effektiv

Vores erfaring er at de udvalgte advokater, undlader at gå over åen efter vand.

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

Andreas L. Christensen

" Super service. Jeg fandt hurtigt og nemt en fornuftig advokat til fornuftige penge. Jeg kan varmt anbefale Findadvokat. "

star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

Gregers Grue Nielsen

" Professionel, effektiv og punktlig rådgivning i øjenhøjde. "